Sản hậu thiếu sữa

Sa3nSa3n phụ sau khi đẻ ít sữa hoặc hoàn toàn không có sữa gọi là thiếu sữa (khuyết nhũ). Sản phụ nói chung từ 2-3 ngày sau khi đẻ, bắt đầu có sữa tiết ra nhưng lượng ít. Phải qua 2-3 ngày nữa thì sữa mới có nhiều. Nếu người mẹ tinh thần uất ức, bất ổn, dinh dưỡng không tốt, ngủ nghỉ không đầy đủ, lao động quá sức, phương pháp cho bú không hợp lý đều làm giảm sút sự tiết sữa, ảnh hưởng đến thành phần của sữa. Chứng thiếu sữa hay phát sinh ở sản phạn sinh con lần đầu.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!