Những kinh đào mới ở Gia Định – Sài Gòn vào những năm đầu thế kỷ 20

Những con kinh mới mở là kinh Bao Ngạn, kinh Tẻ và kinh Đôi.

Kinh Bao Ngạn đào năm 1860, bắt đầu từ rạch Tàu Hủ nơi gần chùa Cây Mai vòng qua Đồng Tập Trận xưa rồi nối vào đầu kinh Nhiêu Lộc, với ý đồ thực hiện quy hoạch thành phố 500.000 dân của Coffyn. Ít lâu sau kinh ấy bị lấp, nhà cửa đè lên trên.

Kinh Tẻ được đào từ sông Sài Gòn gần cầu Tân Thuận nối với rạch Bến Nghé nơi cầu chữ Y. Đầu thế kỷ 20, kinh Đôi được đào thêm gắn với kinh Tẻ và đi song song với kinh Tàu Hủ. Như vậy kinh Tẻ và kinh Đôi rất ích lợi cho thuyền bè từ cảng Sài Gòn sang Chợ Lớn không phải qua cầu Khánh Hội và rạch Bến Nghé – kinh Tàu Hủ quá chật hẹp.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!