Đồn dinh đầu tiên của Đàng Trong đặt ở Gia Định

Sữ cũ ghi: Gia Định trước nhiều rừng chằm rậm rạp, đời chúa Hiền – Nguyễn Phước Tần (1648-1687) sai tướng mở cõi chọn chỗ bằng phẳng tiện lợi, lập dinh đồn ở chợ Điều Khiên ngày nay, làm nơi cho Thống  suất – Tham mưu đóng quân.

Như vậy Đồn dinh đã lập từ trước khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lý 1698. Đồn dinh lập ở nơi bằng phẳng thuận tiện giao thông, nay định vị khá chắc là ở khoảng ngã tư Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh. Nơi đây gần rạch Bến Nghé và sông Bến Nghé có đường sông đường biển đi khắp nơi, lại ở giữa ngã ba đường thiên lý nam bắc Việt Nam và đi Campuchia (theo đường Chí Hòa – Tây Ninh tức Cách Mạng Tháng Tám hiện nay).

Điều khiển là chức võ quan giữ việc quốc phòng cho toàn miền nam. Tham mưu là chức văn quan phụ tá cho Điều khiển. Đương thời đồn dinh Điều khiển có quy mô lớn hơn các cơ quan hành chính của dinh trấn hay phủ huyện. Dinh Điều khiển phải đặt ở nơi có vị trí chiến lược .

Viết một bình luận

error: Content is protected !!