Chợ Bà Chiểu

Chợ Bà Chiểu là một trong những chợ lớn ở Sài Gòn, nay thuộc quận Bình Thạnh, chợ Bà Chiểu nằm bên cạnh một địa danh khá nổi tiếng là Lăng Ông Bà Chiểu, nhưng bà Chiểu là ai?

Có nhiều nguồn thông tin về bà Chiểu, theo nhà văn Sơn Nam thì Bà Chiểu vốn là tên của cả vùng đất đó. Chiểu có nghĩa là ao nước thiên nhiên, Bà Chiểu là nữ thần được thờ bên ao thiên nhiên. Nghe hay quá nhưng hiện nay không thấy còn ao nước thiên nhiên nào.

Còn theo học giả Trương Vĩnh Ký thì bà Chiểu cùng với bà Điểm, bà Hom, bà Quẹo và Bà Rịa là năm bà vợ của quan lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, ông đã xây cho năm bà năm cái chợ, mỗi bà một nơi tự cai quản chợ của mình, có thể thấy võ công của quan lãnh binh quả là cao cường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chợ Bà Chiểu mang hình hài như hiện nay được xây năm 1942, còn quan lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng mất năm 1866, như vậy nếu đúng bà Chiểu là vợ Lãnh Binh Thăng thật thì cái chợ được chồng tặng cho bà là một cái chợ khác, không phải là chợ bây giờ.

Nguồn: Album Photos – Dương Hiệp

Viết một bình luận

error: Content is protected !!