Thuốc nhuộm râu – Thọ An

Con nụ (con sen, con đòi, đày tớ gái) còn trẻ. Chủ nhà đã già, cứ mua thuốc nhuộm râu cho đen, làm bộ còn trẻ để mà gạ.

Nó biết nõm, nhất định không nghe.

Chủ nhà tức quá, phát khùng, dọa nó rằng:

– Rồi ông có phép xử cho mầy!

Nó hỏi:

– Phép gì?

– Phép hãm để cho mầy bạc lông mới gả chồng!

Con nụ bĩu môi, nói rằng:

– Không cần! Đã có thuốc nhuộm râu!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!