Rể bất lợi – Phụng Hoàng San

Ông nhà giàu kia không có con trai, nuôi ba người rể trong nhà. Ổng mới cất nhà, dọn dẹp vừa rồi. Đêm sau thằng rể lớn đi uống rượu đâu không biết, về khuya, kêu cửa không đặng, đổ cộc đấm cửa mà thề rằng:

– Cửa gì quá cửa ngục, đóng chặt cứng, xô đà không nổi!

Cha vợ nó giận mới nói với thằng rể giữa rằng:

– Tao làm cái nhà, tốn hơn bạc ngàn mà nó nói tiếng bất lợi dường ấy.

Thằng giữa trả lời rằng:

– Nhà nầy cầu họ mua năm trăm cũng nên bán, chớ ai mua tới ngàn!

Ông ức mình đọc lại cho thằng rể út nghe.

Thằng nhỏ nói:

– Ảnh nói phải đa cha! Thà bán rẻ năm trăm, chẳng hơn để nữa bị hỏa hoạn thì không đáng một đồng điếu! (Đồng đỏ, thường dùng để chỉ một phần sáu của xu)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!