Đi làm rể – Phụng Hoàng San

Có thằng kia lanh trai, đi tới nhà cha mẹ làm rể, dọn cơm ra cho nó ăn. Bởi đường xa, đi đói, anh ta ăn hết cơm trong tượng mà không dám biểu bới thêm. Sẵn dịp ổng nói chuyện mua nhà, anh ta luôn dịp nói theo:

– Thưa cha, bên tôi có thằng đó muốn bán một cái nhà, cây cột còn tốt, ước chừng bằng cái tượng cơm đây.

Ổng ngó coi thì thấy trong tượng hết cơm, hối trẻ bới thêm cho nó ăn. Ăn đặng ba miếng, ổng hỏi tiếp theo:

– Vậy chớ nhà đó nó bán bao nhiêu a con?

Nó nói:

– Thưa cha, khi trước nghèo, không cơm nó bán, chớ nay nó có ăn rồi, nó không chịu bán nữa.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!