Con rắn vuông – Phụng Hoàng San

Có thầy kia hay nói láo, bữa nọ đi xa có dắt theo một thằng học trò. Dọc đàng, gặp một đứa chăn trâu và chạy và la, mặt mày tái l1et, thất vía hồn kinh.

Anh ta đón lại mà hỏi rằng:

– Thằng kia! Mầy sợ giống gì dữ vậy?

Thằng chăn trâu nói:

– Tôi bị con rắn bằng bắp chơn nó rượt tôi.

Anh ta nói:

– Dữ không, con rắn bây lớn mà sợ gì dữ vậy? Tao mới đập một con trên xóm kia lớn quá, bề ngang bốn thước, bề dài sáu thước.

Thằng học trò thấy thầy nó nói láo té mòi, mới ngắt thầy nó là có ý biểu thầy bớt bề ngang mà thêm bề dài.

Chẳng ngờ anh ta lại nói:

– Ủa quên! Tao nói lộn, chớ bề ngang bốn thước, bề dài năm thước!

Thằng học trò lại ngắt nữa. Anh ta giận mà nói rằng:

– Mầy ngắt hoài, làm tao bớt nữa, con rắn ra vuông vức đi còn gì?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!