Chó ngáp – Phụng Hoàng San

Người điếc kia tới nhà người bạn hữu, chó thấy sủa hoài, mà anh ta không nghe. Ngồi uống nước trà, mới chỉ con chó mà rằng:

– Con chó của anh hồi hôm nó không ngủ hay sao?

Người chủ hỏi:

– Sao chú biết?

Người điếc nói:

– Nếu hồi hôm nó có ngủ, sao nãy giờ tôi thấy nó ngáp hoài.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!