Than kinh

Bữa kia thầy bổn sở làm lễ mồ, có ông bõ nọ than điều thứ sáu vua David, than tiếng ồ ề dở khẹt, mà tưởng đâu là giỏi là hay lắm. Bên nữ có mụ già kia khó thút thít. Nghe sụt sịt hỉ mũi, anh ta càng rống ồ ề hơn nữa.

Đến khi lễ rồi, ra, bõ mới hỏi bà già:

– Chớ sao hồi tôi than kinh, bà khóc dữ vậy bà?

Bà kia chẳng lành thì chớ, vọt miệng trả lời rằng:

– Tôi nghe bõ ồ ề, tôi nghĩ tôi nhớ cái con bò hoa tôi nói mất đi mấy bữa rày, tôi tiếc tôi khóc.

Ông bõ mắc cỡ sượng, bỏ về mất đi chúc.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!