Cứu cụ cho khỏi bị bắt

Có một mụ khác, trong nhà có trữ cụ đạo: đồ lễ, sách kinh chi có đủ. Quan quân đâu, có ai báo, tới vây bắt.

Mụ ấy lẹ trí cho cụ thoát ra ngõ sau. Mụ mới vầy lửa củi để dưới giường nằm; đồ lễ, chén thánh, sách vở đem liệt cả trên ván lấy chiếu trải lên ngồi đó. Mặt thì choàng hầu ngồi rên hì hì.

Quân vô xét cùng nhà, dở cửa ra dở cửa vô năm bảy bận mà thấy mụ ở giường cử, không có vô. Mụ và rên và nói:

– Xin các cậu khép cửa lại cho tôi kẻo nằm bung mằm bếp gió máy tội nghiệp.

Xét không được khỉ mốc gì cả, kéo nhau về mất.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!