Thơ

Thơ Con trâu

Mài sừng cho lắm cũng là trâu;

Gẫm lại mà coi thật lớn đầu.

Trong bụng lam nham ba lá sách;

Ngoài cằm lém đém một chòm râu.

Mắc mưu đốt đít tơi bời chạy:

Làm lễ bôi chuông giớn giác sầu.

Nghé ngọ một đời quen nghé ngọ,

Năm dây đờn gảy biết nghe đâu.

Thơ Con Rận

Mặt mũi mần ri cũng có râu;

Cả đời chẳng biết dụng vào đâu,

Xơn xao trên mão chưa nên mặt;

Lục đục trong chăn cứ giục đầu.

Khuấy ngứa gầy dân chi khác mọt;

Uổng công béo nước chẳng bằng trâu.

Khéo sinh cho nhộn trong trời đất.

Có có không không cũng chẳng cầu.

Thơ Cá Thia Thia

Đồng loại sao ngươi chẳng ngỡ ngàng;

Hay là một lứa phải kình gan.

Trương vi so đọ vài gang nước;

Đâu miệng hơn thua một tất nhang.

Chưa được bao lâu đà tróc vảy;

Cũng trong giây phút lại phùng mang;

So tài cửa võ chưa nên mặt;

Cắc cớ khen cho cũng nhộn nhàng.

Thơ trăng non

Khen ai cắc cớ bấm trời tây;

Tỉnh thức Hằng Nga khéo vẽ mày.

Một phiến lênh đênh trôi mặt nước;

Nửa vành lững đững dán chơn mây.

Cá ngờ đâu thả tơi bời lội;

Chim ngỡ cung trương sập sận bay.

Miệng thế chớ chê rằng chếch mác,

Một mai tròn trịa bốn phương hay.

Thơ cây Vông

Uổng sinh trong thế mấy thu đông;

Đồ sộ làm chi vông hỡi vông.

Rường xoi cột trổ chưa nên mặt;

Giậu mảnh rào thưa phải dựng lòng.

Da thịt chẳng già, già mắt mĩu;

Ruột gan chẳng có, có gai chông.

Cho biết cây nào bông trái ấy;

Xuân qua bớn tớn cũng đơm bông.

Thơ con Muỗi

Muỗi hỡi mầy sanh giáp tí nào;

Đã tầng trải khắp chốn thanh thao.

Ngày xanh đủng đỉnh chơi thềm ngọc;

Đêm vắng xung xăng ấp má đào.

Ghẹo kẻ Hằng Nga cơn giấc điệp;

Trêu người thần nữ thuở chiêm bao.

Béo miệng chẳng thương con trẻ dại;

Ngang hông nào tưởng chúng dân nghèo.

Thơ lão Kị đi tu

Chày kình dộng tỉnh giấc Vu San,

Mái tóc qui y nửa trăng vàng.

Đài kính thử soi màu phấn lợt;

Cửa không trộm gởi chút xuân tàn.

Tỉnh hồn hoa liễu vài câu kệ;

Nương bóng tang du một chữ nhàn.

Ngảnh mặt lầu xanh xem những trẻ,

Trầm luân chưa khỏi kiếp hồng nhan.

Đôi liễn ông Lãnh binh ăn Tết

1 – Tam phẩm dĩ thượng, kì quan viết vinh, màn treo trướng phủ chi trung: hèo gươm bịt bạc, võng lá sắn, quân kiệu bố hàng hai, năm bảy phòng trà theo chón hón.

2 – Tứ thì chi thủ, ư quái vi thới, liễn dán nêu lên chi hạ: nem thịt kho tàu, bánh nhuân dừa, củ hành nhai miếng một, đôi ba chén rượu đánh xình xoàng.

————–  Hết sách ———-

Viết một bình luận

error: Content is protected !!