Bóng chính (Tiếng Anh: Poper shading)

Phần khuất không được chiếu áng của một vật trong không gian. Mọi vật trong không gian, khi có ánh sáng chiếu vào đều có những phần sáng và những phần tối. Phần sáng là phần trực tiếp nhận ánh sáng. Phần tối là phần khuất ánh sáng, được gọi là bóng chính của vật. Khi một vật gồm những diện phẳng liền nhau (ví dụ: một cái hộp vuông, một viên gạch, …) thì bóng chính rất rõ và dứt khoát. Khi đồ vật là một khối hình cầu như quả bóng, thì bóng chính không dứt khoát, phần tối chuyển mờ dần sang phần sáng.

Bóng chính trên một vật có độ đậm nhạt khác nhau, có vị trí và hình thù khác nhau tùy theo cấu trúc của vật đó, đồng thời, tùy theo cường độ và vị trí của nguồn sáng chiếu vào mẫu.

Khi vẽ người, bóng chính phải ăn khớp với giải phẫu, cấu trúc của con người. Để diễn tả bóng chính trên một bài hình họa, trước tiên, ta phải nhìn toàn bộ, nhận định những mảng bóng lớn, liên tục; dim mắt lại để giản lược bớt những mảng bóng vụn vặt, phức tạp, rồi sau đó mới đi vào từng phần, phân biệt vị trí, hình thức, độ đậm nhạt của từng bộ phận, làm thế nào cho các bộ phận, các chi tiết hài hòa, nhuần nhuyễn với nhau trong toàn bộ bức tranh.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!