Bản vẽ mẫu (Tiếng Anh: Pattern Artwork)

Bẻn vẽ mẫu là bản vẽ đúng bằng khuôn khổ tranh thật, để chuẩn bị cho giai đoạn thể hiện tranh. Bản vẽ mẫu phải được chuẩn bị kỹ đến từng chi tiết để khi thể hiện hầu như không phải tìm tòi thêm. Có khi cỉ là bản nét, có khi là bản vẽ với đầy đủ các yêu cầu như bức tranh thật sẽ thể hiện. Coi trọng việc chuẩn bị bản vẽ mẫu khi làm tranh là phương pháp giảng dạy nghiêm ngặt được áp dụng trong các trường mỹ thuật trước đây. Nhờ có bản vẽ mẫu, các nghệ nhân có thể thể hiện được đúng nội dung và hình thức tác phẩm mà họa sĩ muốn trình bày.

Ví dụ: bản vẽ mẫu tranh thảm, tranh tường, tranh nề hay tranh kính lớn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!