Phần 11

(Đăng ngày 25 – 07 – 1929)

Bổn báo xin công bố để chư vị độc giả biết rằng: Du ký Sang Tây của cô Phạm Vân Anh mà bổn báo đã đăng bấy lâu, thì tới số báo mới rồi là hết phần thứ nhứt. Du ký của cô nguyên chia ra làm hai phần. Phần thứ nhứt thuật chuyện lúc đi tàu từ Saigon sang tới Matseille, để tựa là Sang Tây. Còn phần thứ hai, là thuật mọi điều kiến văn lịch duyệt của cô trong hồi ở Pháp, mà để một tên khác là: Mười tháng ở Pháp.

Đáng lẽ bổn báo đăng tiếp luôn, song theo ý của cô Vân Anh muốn để xem lại, có việc gì sót thì bổ chánh, có chuyện gì sai thì sửa đi, rồi đăng sau. Bổn báo phải chiều theo ý tác giả, vậy rất làm tiếc và xin lỗi cùng các bạn đọc báo. Trong khi ngưng lại như thế, bổn báo đăng thế bổn tiểu thuyết “Người vợ hiền” là tiểu thuyết rất hay. Rồi sẽ trở lại bổn Du ký Mười tháng ở Pháp của cô Vân Anh.

P.N.T.V.


Du ký Mười tháng ở Pháp (Sang Tây Phần 2) được đăng trong số 61, phát hành ngày 17 – 03 – 1930 trong Báo Phụ Nữ Tân Văn. Tôi vẫn chưa tìm được bản chụp của kỳ báo nầy nên xin phép bỏ qua. Tôi sẽ bổ sung khi tìm được.

Mời các bạn đọc tiếp nội dung của Du ký nầy trong các kỳ đăng tiếp theo. Tuy có thiếu về nội dung nhưng cũng giúp các bạn có thể tìm hiểu về cách nhìn của một người Việt về nước Pháp và Quốc ngữ buổi sơ khai.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!