Trẻ em thiếu máu do dinh dưỡng

Thiếu máu do dinh dưỡng là vì trong cơ thể trẻ em bị thiếu chất dinh dưỡng cần thiết để tạo máu, dẫn đến chứng Thiếu máu (anemie). Căn cứ vào sự khác nhau về mức độ giảm sút lượng huyết sắc tố và số lượng hồng cầu mà chia làm 4 mức độ:

 – Huyết sắc tố (hemoglobine Hb) từ 90-120g/lít là độ nhẹ, từ 60-90g/lít là độ trung, từ 30-60g/lít là độ nặng. Dưới nữa là độ cực nặng.

 – Số lượng hồng cầu 3,0-4,0 x 10 /lít là độ nhẹ; từ 2,0-3,0 x 10/lít là độ trung, từ 1,0-2,0 x 10/lít là độ nặng; từ 1,0 x 10/lít trở xuống là độ cực nặng

Thiếu máu lại có thể căn cứ vào nguyên nhân bệnh và cỡ hồng cầu to hay nhỏ mà chia làm 3 loại là: Thiếu máu hồng cầu nhỏ, thiếu máu hồng cầu lớn và thiếu máu hỗn hợp.

 – Thiếu máu hồng cầu nhỏ chủ yếu do thiếu chất sắt 9Fe) mà thành. Lúc này, sự giảm huyết sắc tố ít hơn sự giảm hồng cầu là rõ nét.

 – Thiếu máu hồng cầu lớn chủ yếu do thiếu sắt và vitamin B12, chất điệp toan và vitamin C mà thành. Sự giảm số lượng hồng hầu thấp hơn sự giảm lượng huyết sắc tố rõ nét.

 – Thiếu máu loại hỗn hợp là vì đồng thời hoặc trước sau thiếu chất để tạo máu như: chất sắt, chất đạm, vitamin B12, chất điệp toan … Lúc này số lượng hồng cầu và lượng huyết sắc tố gần như song song cùng xuống thấp.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!