Ngứa tay chân

Ngứa tay chân (thủ túc tiên) thuộc bệnh ngứa ngoài da. Cái gọi là bệnh ngứa ngoài da là chỉ một loại chân vi khuẩn (mai khuẩn) xâm nhập biểu bì, lông tóc và các móng chân móng tay gây bệnh chân khuẩn phần nông.

Chủng loại của chân khuẩn rất nhiều, lan rộng khắp thiên nhiên, loại chân khuẩn có ích có thể dùng chế biến món ăn, sản xuất rượu (men rượu), sản xuất chất kháng khuẩn, một số ít chân khuẩn mang bệnh cho người và động vật gọi là ”chân khuẩn bệnh”. Bệnh do chân khuẩn xâm nhập vào thể biểu thì gọi là ”Tiên” (ngứa do nấm). Tại nước ta lưu hàn kha rộng, chiếm 90% trở lên. Loại xâm nhập nội tạng dẫn đến bệnh biến thì gọi là ”Thâm bộ chân khuẩn bệnh”, ở nước ta ít gặp. Ở đây cần nói cho rõ chứng ”ngư bì tiên” mà mọi người thông thường hay nói đến, trên thực tế không phải là bệnh ngứa ngoài da (bì phu tiên bệnh) mà là bệnh vẩy bạc. Chỉ có loại do chân khuẩn (nấm) xâm nhập thể biểu dẫn tới bị bệnh, mới gọi là bệnh ”Tiên”.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!