Hysteria (Ám khí – Ý Bệnh)

Ám khí hay ý bệnh, tên khoa học gọi là bệnh Hysteria. Đó là một loại bệnh về thần kinh do các nhân tố tinh thần hoặc các ám thị không tốt mà thành bệnh. Phần nhiều bệnh phát ở tuổi thanh niên, trong đó nữ giới nhiều hơn nam giới. Người mắc bệnh Hysteria nói chung có tâm tính hẹp hòi, tính cách không độ lượng, tình cảm, tính nết không ổn định, dễ bị ám thị. Những người có đủ tính cách nói trên, mỗi khi bị thất bại trong cuộc sống, hoặc bị kích thích bởi các nhân tố tinh thần không tốt, sẽ dẫn tới cơ năng đại não mất điều hòa, làm xuất hiện một loạt chức năng vận động, về phương diện chức năng cảm giác và cơ năng tinh thần mất bình thường. Hình thức biểu hiện của Hysteria rất đa dạng, có thể qui nạp thành hai triệu chứng lớn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!