Lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ – Phần 2

Nguồn: lichsunuocvietnam.com

Lãnh thổ Việt Nam Thời phong kiến tự chủ

Sau khi Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ của Tĩnh Hải quân năm 905, Việt Nam bắt đầu thời kỳ độc lập tự chủ. lãnh thổ Tĩnh Hải quân gồm 12 châu

Tĩnh Hải Quân năm 905


Tĩnh Hải Quân năm 930


Tĩnh Hải Quân năm 931


Tĩnh Hải Quân năm 937


Tĩnh Hải Quân năm 938

Việt Nam chính thức vào kỷ nguyên độc lập từ khi Ngô Quyền đánh bại nhà Nam Hán vào năm 938. Tuy nhiên lãnh thổ bị co lại chỉ còn 8 châu: Giao, Lục, Phúc Lộc, Phong, Trường, Ái, Hoan, Diễn. 4 châu bị nhà Nam Hán chiếm là Thang, Chi, Vũ Nga và Vũ An.


Tĩnh Hải Quân năm 944


Tĩnh Hải Quân năm 966 – 967


Tĩnh Hải Quân năm 967


Đại Cồ Việt năm 968

Năm 968, Đinh Tiên Hoàng đặt quốc hiệu trở lại sau hơn 400 năm, là Đại Cồ Việt


Đại Cồ Việt năm 980


Đại Cồ Việt năm 1010


Đại Cồ Việt năm 1014

Năm 1014, tướng nước Đại Lý là Đoàn Kính Chí đem quân vào chiếm đóng châu Vị Long và châu Đô Kim (nay thuộc Tuyên Quang), vua Lý Thái Tổ sai con là Dực Thánh Vương đi đánh dẹp, quân Đại Lý đại bại, nhân cơ hội đó nhà Lý sáp nhập luôn khu vực ngày nay là Hà Giang vào Đại Việt.


Đại Cồ Việt năm 1048

Viết một bình luận

error: Content is protected !!