Ebook Truyện thơ: Vân Tiên cổ tích tân truyện

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu

Phát hành: Liễu Văn Đường tàng bản

Năm: 1916

Nguồn: Thư viện Quốc gia

Ngôn ngữ: chữ Nôm


Truyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu là một tác phẩm được phổ biến rất sâu rộng ở Miền Nam. Ai cũng coi truyện này là một bài học về luân thường đạo lý.

Cho đến nay đã có nhiều bản truyện Lục Vân Tiên ra đời, bản Nôm có, bản chữ Quốc Ngữ có, bản dịch ra tiếng Pháp cũng có. Nhưng đáng tiếc là các bản truyền miệng hoặc in thành sách đều có nhiều câu khác nhau.


Giới thiệu với độc giả ebook của truyện thơ Lục Vân Tiên, phiên bản chữ Nôm được khắc in (bản gỗ) vào năm 1916 do Liễu Văn Đường tàng bản.

Download ebook Vân Tiên cổ tích tân truyện định dạng pdf.

Danh sách các bản Lục Vân Tiên.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!