Những bài đề tặng và Cảm tạ của tác giả

Tựa rằng: Tôi nghĩ rằng: Người sanh trong ngàn trăm năm nhẫn trước, Cũng văn chương mà hãn đặng đầu đuôi. Vật để lại ngàn trăm năm về sau, phải nghiệm suy mới tìm ra cội rễ. Sẵn có người trí huệ, biết mấy chỗ hào hoa. Chẳng thiếu nơi thắng cảnh sơn hà, song … Đọc tiếp

Cuốn 2: Sa Đéc

Sa Đéc phong cảnh thi: Có danh đời cựu phủ Tân Thành, Sa Đéc vui nay cảnh thích tình. Đèn Vĩnh Phước ngời hình nguyệt chói, Cồn Tân Qui nổi dạng cù đoanh. Nhà dân phố chợ nhiều nơi lịch, Chùa Phật đình Thần lắm chỗ xinh. Vườn ruộng ấm no phong tục tốt, Nhớ … Đọc tiếp

Cuốn 2: Hà Tiên

Hà Tiên phong cảnh thi: Hà Tiên non nước cảnh vui tình, Thập vịnh hiền xưa đã tạc danh. Đảnh pháo đài, đăng quang chiếu diên, Mạc tiên công, miễu rõ anh linh. Am chùa hang động nhiều nơi cổ, Thơ phú rượu đờn lắm kẻ thanh. Nhớ thuở Cao hoàng hưng đế nghiệp, Bầy … Đọc tiếp

Cuốn 2: Rạch Giá

Rạch Giá phong cảnh thi: Vui tình hứng cảnh xứ Kiên Giang, Dâu bể đổi đời khéo sửa sang. Chánh bố đường, lầu đài tráng lệ, Vĩnh Thanh Vân phố xá nghiêm trang. Chôn bùn ngọn bút ngời màu chữ, Giằm các trành gươm lố cốt gan. Hòn đất hòn tre non nước tạc, Ghe … Đọc tiếp

Cuốn 2: Cần Thơ

Cần Thơ phong cảnh thi: Phong cảnh Cần Thơ phát tự nhiên, Mấy năm khai khẩn đất thành điền. Lầu đài quan bố nơi san thủy, Kho lẫm nhà giàu lúa vạn thiên. Xe kiến sắm đưa hằng chực rước, Ghe hầu kiểu đóng khéo khuôn viên. Đạo nhu chữ nghĩa còn roi dấu, Nhờ … Đọc tiếp

Cuốn 2: Bạc Liêu

Bạc Liêu phong cảnh thi: Muối đỏ Nam kỳ tiếng Bạc Liêu, Phong lưu nho nhã chẳng bao nhiêu. Gạo cơm Xứ Lẻo người no đủ, Chiếu sáp Cà Mau chúng chuộng yêu. Đạo thánh hiền xưa ham hố ít, Dân Thiên Địa Hội lén theo nhiều. Thói quen háo thắng mà gan ruột, Nghịch … Đọc tiếp

Cuốn 2: Sóc Trăng

Sóc Trăng phong cảnh thi: Phì nhiêu điền thổ chỗ trời sanh, Thành phố Sóc Trăng cảnh lịch thanh. Gốc trước triều đình cho Lạp chúa, Ngày nay phang niếc đủ tòa dinh. Miễu ông Ba Thắc linh thiên cổ, Gạo xứ Ba Xuyên đệ nhứt danh. Nhiều lớp lai ra con cháu khách, Dấu … Đọc tiếp

error: Content is protected !!