074 – Long Xuyên tửu đĩnh (1)

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Nhất hoằng di lịch dục ô long,

Từ khước Hồ trần nhập đế phong.

Chiếm đắc xuân quang quy trạch quốc,

Đái tương hào hứng mãn hoa cùng.

Giải tinh chúc chử hoàng hoa ly,

Mại túy hào bao bạch mật phong.

Hải nội tương phùng giai mạc nghịch, (2)

Giao tình như thủy đạm hoàn nồng. (3)

Dịch nghĩa: Thuyền rượu ở Long Xuyên

Một đường nước đọng rồng đen đến tắm,

Từ khi sạch bụi Hồ nhập vào bờ cõi của vua ta.

Trở về đất nước dồi dào ân trạch, chiếm được ánh xuân quang.

Chở niềm hào hứng đầy thuyền hoa.

Giã rượu, cháo nấu với cá hoa,

Muốn say, thịt nướng, mật ong trắng.

Người tứ phương gặp nhau đến thân mật,

Tình bạn chơi như nước đạm mà vẫn nồng.

Chú thích

(1): Long Xuyên: là vùng Long Xuyên gần Châu Đốc ngày nay; không phải Long Xuyên huyện là tên cũ của Cà Mau.

(2): Mạc nghịch: không nghịch với nhau; vui giận mừng lo thảy đều một ý, sống chết còn mất như một.

(3): Do câu Quân tử chi giao đạm nhược thủy (người quân tử chơi với nhau đạm như nước).

Hoài Anh dịch thơ

Đường nước đọng tắm rồng đen,

Bụi Hồ rũ sạch nhập miền đất ta.

Chếm xuân quang cõi êm hòa,

Chở niềm hào hứng thuyền hoa bềnh bồng.

Giã rượu, cháo nấu cá đồng,

Mua say, thịt nướng, mật ong trắng màu.

Bốn phương tri kỷ gặp nhau,

Giao tình như nước đạm sau lại nồng.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!