Cọp xay lúa

Đêm hôm đó, lúc tôi đang xay lúa, bỗng nghe hơi cọp, liền biết “ông thầy” đang rình bên ngoài. Nhờ biết trước, tôi vừa xay lúa vừa thủ thế.

Quả nhiên, trong chớp mắt cọp nhào vô chụp tôi. Tôi liền né sang bên. Cọp lỡ đà vướng hai chân trước vào giằng xay. Thế là nó sa đà theo vòng quay của cái cối đang quay.

Thấy vậy, tôi hối “bả” xúc lúa đổ vào cối. Đợi cho tới lúc cọp xay hết 20 giạ lúa, tôi liền hét lên một tiếng thật to:

“Cọp”!

Nó hoảng quá, đâm đầu chạy tuốt ra rừng.

Từ đó về sau cọp “bỏ tật” bắt người ăn thịt.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!